Blog Archives

Google hit by 70,000 ‘right to be forgotten’ requests

LONDON – More than 70,000 people have already asked Google to delete links about them under Europe’s “right to be forgotten” ruling, with some of the world biggest news sites the first to be hit. NationMultimedia.com – Breakingnews

Tagged with: , , , ,
Posted in ข่าว Nation

ไม่กี่ชั่วโมง Google Glass รุ่นสีขาวขายหมดเกลี้ยง

กูเกิล (Google) รายงานผลการทดลองเปิดจำหน่ายแว่นตาอัจฉริยะ “กูเกิล กลาส (Google Glass)” แก่ผู้อาศัยในสหรัฐอเมริกาเพียงวันเดียวเมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ว่าแว่นรุ่นสีขาวได้รับความนิยมสูงสุดจนทำให้สินค้าหมดในเวลาไม่กี่ชั่วโมง เบื้องต้นกูเกิลปฏิเสธที่จะบอกยอดจำหน่ายรวมทั้งวัน โดยมีเฉพาะการประกาศคุณสมบัติใหม่ในแว่นที่ผู้ใช้กลุ่มใหม่จะได้ลิ้มลองทันทีที่จ่ายเงินซื้อแว่นด้วยราคา 1,500 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 48,000 บาท Manager Online – Cyberbiz

Tagged with: , , ,
Posted in ข่าว นสพ.ผู้จัดการ

Google intensifies battle for living room with Android TV

Just days after web retail giant Amazon.com unveiled its digital TV device, Google is intensifying the battle for the living room with a new Android TV device, according to US technology reports Monday. NationMultimedia.com – Technology

Tagged with: , , , , ,
Posted in ข่าว Nation

Google เปลี่ยนเงื่อนไขบริการ ปูทางใส่ชื่อ-ภาพถ่ายผู้ใช้ลงในโฆษณา

ชาวเน็ตผู้ใช้บริการของยักษ์ใหญ่เสิร์ชเอนจิ้นอย่างกูเกิล (Google) เตรียมตัวเห็นชื่อตัวเองและภาพโปรไฟล์บนโฆษณาออนไลน์ของกูเกิล เนื่องจากกูเกิลปรับเงื่อนไขบริการใหม่ ให้สิทธิตัวเองในการนำชื่อ ภาพ รวมถึงความเห็นของผู้ใช้มาติดบนโฆษณาเมื่อวันศุกร์ที่ 11… Norsorpor.com – นวัตกรรม

Tagged with: , ,
Posted in ข่าว Norsorpor

Google เปลี่ยนเงื่อนไขบริการ ปูทางใส่ชื่อ-ภาพถ่ายผู้ใช้ลงในโฆษณา

ชาวเน็ตผู้ใช้บริการของยักษ์ใหญ่เสิร์ชเอนจิ้นอย่างกูเกิล (Google) เตรียมตัวเห็นชื่อตัวเองและภาพโปรไฟล์บนโฆษณาออนไลน์ของกูเกิล เนื่องจากกูเกิลปรับเงื่อนไขบริการใหม่ ให้สิทธิตัวเองในการนำชื่อ ภาพ รวมถึงความเห็นของผู้ใช้มาติดบนโฆษณาเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุล Manager Online – Cyberbiz

Tagged with: , ,
Posted in ข่าว นสพ.ผู้จัดการ